Ovaj modul namijenjen je liječnicima opće i obiteljske medicine.


Vrijeme potrebno za pregledavanje video materijala: 40 minuta.


Autor modula: dr. sc. Domagoj Vidović dr. med. specijalist psihijatar i somnolog, Centar za poremećaje spavanja “Vrapče”


Zbog isteka trajanja, modul više ne donosi bodove HLK, no Vi ga još uvijek možete pregledavati i educirati se :)Ovaj modul je izrađen uz potporu tvrtke:

makpharm