U svakodnevnom radu liječnika obiteljske medicine, atrijska fibrilacija predstavlja velik izazov jer značajno povećava rizik za moždani udar uslijed čega se bolesnici s nevalvularnom atrijskom fibrilacijom liječe antikoagulantnom terapijom kako bi se taj rizik smanjio. Druga skupina bolesnika koja prima antikoagulantnu terapiju su bolesnici s dubokom venskom trombozom (DVT) i plućnom embolijom (PE) i bolesnici kod kojih postoji potreba za prevencijom ponavljajućih DVT-a i PE-a. U prošlosti, obje skupine bolesnika bile su antikoagulirane antagonistima vitamina K uz primjenu i heparina kod DVT-a i PE-a.


Danas se, međutim, prema internacionalnim smjernicama koje su prihvaćene i u Hrvatskoj, sve više u antikoagulantnoj terapiji koriste novi oralni antikoagulantni lijekovi (akronim: NOAK). Desetak  godina nakon početka rutinske primjene NOAK-a, potpuno opravdano im je svjetska stručna javnost promijenila i akronim u DOAK: direktni oralni antikoagulantni lijekovi, temeljem činjenice kako su u proteklom periodu evoluirali u lijekove prvog izbora u indikacijama u kojima se primjenjuju.


Termin NOAK, međutim, toliko se uvriježio i nastavio se upotrebljavati pa se odnedavno starom akronimu dodalo novo značenje; engleski Non-vitamin K Antagonist Oral Anticoagulants (NOAC).


Ovaj modul je prilika pobližeg upoznavanja s izazovima sadašnje antikoagulantne terapije u bolesnika s atrijskom fibrilacijom, DVT-om i PE-om i prevencijom ponavljajućih DVT-a i PE-a. Budući da liječenje ovih bolesti zahtijeva multidisciplinarni pristup, drago nam je da u prezentiranju ove teme unutar ovog modula sudjeluju liječnici različitih specijalnosti.Ovaj modul namijenjen je :

liječnicima i specijalistima obiteljske medicineProcijenjeno vrijeme potrebno za pregledavanje modula koji smo pripremili za Vas:

 60 min (VIDEO SADRŽAJI SU PODIJELJENI U CJELINE I MOGU SE PARCIJALNO PREGLEDAVATI)HLKModul je bodovno aktivan od 27.03.2019. - 27.12.2019. i donosi 4 boda HLK.Autori modula:prof. dr. sc. Kristina Selthofer - Relatić, dr. med.

dr. sc. Valerija Bralić Lang, dr. med.

prof. dr. sc. Branko Malojčić, dr. med.

prof. dr. sc. Ljiljana Banfić, dr. med.
Ovaj modul je izrađen uz potporu tvrtke:


PfizerSAMO ZA ZDRAVSTVENE RADNIKE