Važnost pravovremene dijagnoze i ranog liječenja kod bolesnika s reumatoidnim artritisom je od ključne važnosti za sprečavanje teških i mutilirajućih posljedica ove kronične bolesti i bolju kvalitetu života bolesnika. 

Cilj suradnje Hrvatskog društva obiteljskih doktora i Hrvatskog reumatološkog društva je upravo rano otkrivanje ovih bolesnika kod dolaska liječniku obiteljske medicine te brza dijagnostička obrada i uvođenje adekvatne terapije kod nadležnog reumatologa. 

Obzirom na preopterećenost zdravstvenog sustava, mali broj reumatologa u Republici Hrvatskoj i dugačke liste čekanja, polaznicima ovog tečaja otvara se mogućnost direktne komunikacije s reumatologom i prioritetno naručivanje bolesnika za prvi pregled.

Ovaj modul namijenjen je :

liječnicima obiteljske medicineProcijenjeno vrijeme potrebno za pregledavanje modula koji smo pripremili za Vas:

35 min (VIDEO SADRŽAJI SU PODIJELJENI U CJELINE I MOGU SE PARCIJALNO PREGLEDAVATI)HLKModul više nije bodovno aktivan ali Vi ga još uvijek možete pregledavati i educirati seAutori modula: Dragan Soldo, dr. med., prof. dr. sc. Branimir Anić