Ovaj modul namijenjen je liječnicima opće i obiteljske medicine.


Vrijeme potrebno za pregledavanje video materijala: 25 minuta.


Modul će biti bodovan sukladno odluci Hrvatske liječničke komore