DOBRO DOŠLI U MODUL "Konstipacija - istine i zablude"


Konstipacija je vrlo čest problem u obiteljskoj medicini s obzirom na to da 20-30% opće populacije ima problem s tim stanjem. Prema podacima samo u gradu Zagrebu 150.000 ljudi ima problem s konstipacijom. Često se događa da su pacijenti nezadovoljni rezultatima liječenja.


Kako bi se moglo pristupiti liječenju konstipacije, potrebno je definirati što je primarna, a što sekundarna konstipacija i koje bolesti se mogu razviti iz konstipacije. Neki od uzroka konstipacije su hipotireoza, trudnoća, niz neuroloških bolesti, psihijatrijske bolesti kao i lijekovi koji izazivaju konstipaciju.


Zbog isteka trajanja, tečaj više ne donosi bodove HLK, no Vi ga još uvijek možete pregledavati i educirati se :)Ovaj edukativni modul je omogućilo: