Nesteroidni antireumatski lijekovi – Protiv boli i nuspojava?

 
 
Slika Glavni Urednik
Nesteroidni antireumatski lijekovi – Protiv boli i nuspojava?
napisao/la Glavni Urednik - Četvrtak, 10 Studeni 2016, 11:49
 
Kako bi se pacijentu olakšala bol, liječnik ima širok i rasprostranjen izbor lijekova koji spadaju u skupinu  nesteroidnih antireumatika (NSAR).

Upravo zbog činjenice da liječnik ima vrlo širok izbor u odabiru određenog lijeka, često se postavlja pitanje koji je pravi izbor lijeka, a da ne uzrokuje ozbiljne posljedice kod pacijenta. 

Prema HALMED-u najpropisivaniji i najprodavaniji analgetik ove skupine u Republici Hrvatskoj (RH) je Ibuprofen, a slijede ga Diklofenak i Ketoprofen

Na globalnoj razini, uz Ibuprofen koji je u većini zemalja također najpopularniji lijek, među tri najpropisivanija NSAR-a spadaju Naproksen i Celekoksib

Iako su spomenuti lijekovi dostupni i na listi HZZO-a, u RH se zasad ovaj trend ne prati.


Put primjene - koji je najbolji?

Ono s čim se radom u praksi liječnik obiteljske medicine stalno susreće jesu pacijenti koji favoriziraju intramuskularni put primjene NSAR-a. 

Nema znanstvenih dokaza da su ovi lijekovi učinkovitiji kod intramuskularne primjene i smjernice savjetuju primjenu NSAR-a per os svaki put kada je to moguće uz napomenu da put primjene ne mijenja moguće nuspojave koje su jednake neovisno o načinu na koji se analgetik uzme (per os, intramuskularno, intravenozno, rektalno).


Nuspojave NSAID-a

Odabir odgovarajućeg analgetika iz skupine NSAR-a postaje pravi izazov za liječnika obiteljske medicine, jer nije uvijek lako dobro procijeniti omjer koristi i rizika od nuspojava za pojedinog pacijenta, a pogotovo kod pacijenata s multimorbiditetom s kojima se susreće svaki dan. 

Najznačajnije nuspojave NSAR-a i COX-2 inhibitora su kardiovaskularne (KV) i gastrointestinalne (GI). Ako govorimo o riziku za gastrointestinalne nuspojave, a uspoređujemo pojedine NSAR-e međusobno, niže doze ibuprofena nose najmanji rizik od krvarenja, zatim slijedi diklofenak, a među lijekovima s većim rizikom su ketoprofen i piroksikam.

Indometacin i naproksen, su smješteni u grupu NSAR-a sa srednjim rizikom za razvoj krvarenja. Ako uspoređujemo klasične nesteroidne antireumatike i selektivne COX-2 inhibitore vezano uz gastrointestinalne nuspojave, sve provedene studije pokazuju jednaku učinkovitost u kupiranju boli, ali manje nuspojava sa strane gastrointestinalnog sustava u korist COX-2 inhibitora. 

Po pitanju kardiovaskularnih nuspojava najmanji rizik ima naproksen u dozama do 500 mg, a najveći dikofenak, dok je uporaba postojećih koksiba na tržištu relativno sigurna u preporučenoj dozi i kraćem vremenu uzimanja. Pacijenti koji su visoko rizični s komorbiditetom poput ishemijske bolesti srca, moždanog udara, kongestivnog srčanog zatajenja ili pacijenti koji su nedavno imali otvorenu operaciju srca (CABG) nisu kandidati za terapiju NSAR-ima. 

NSAR treba svakako izbjegavati kada su i gastrointestinalni i kardiovaskularni rizici visoki.

Jedno je sigurno, liječenje boli se treba odvijati na individualnoj razini uzimajući u obzir sve bolesnikove komorbiditete i prethodnu anamnezu, uz propisivanje najniže učinkovite doze i česte reevaluacije terapije da bi se spriječilo predugo uzimanje ovih lijekova, jer se time povećava rizik nuspojava.


Izvor: Zbornik IV.kongresa HDOD-HLK-a