Integrirana zdravstvena zaštita iz perspektive EU i SZO

 
 
Slika Glavni Urednik
Integrirana zdravstvena zaštita iz perspektive EU i SZO
napisao/la Glavni Urednik - Srijeda, 11 Siječanj 2017, 10:29
 Zdravstvena zaštita obuhvaća sve usluge koje se bave promocijom, održavanjem i obnovom zdravlja. Integrirana zdravstvena zaštita obuhvaća zdravstvene usluge kojima se upravlja i pruža ih se kroz kontinuirano promicanje zdravlja, prevenciju bolesti, dijagnoze, liječenje, rehabilitaciju i usluge palijativne skrbi, koordinirano preko različitih razina i područja unutar i izvan zdravstvenog sektora te u skladu s njihovim potrebama ljudi tijekom čitavog životnog

vijeka.


Prioriteti SZO-a ukazuju da je potrebno poduzimanje aktivnosti kojima bi se omogućilo pružanje integrirane zdravstvene skrbi. Prema SZO prioritetna područja na kojima bi se trebale odvijati promjene su ljudi, usluge i naposljetku sam sustav. Rezultati u postizanju bolje zdravstvene usluge vidljivi su s obzirom na povećanje životnog vijeka pacijenata, veća je osjetljivost populacije i sustava na bolesti i invalidnost te multimorbiditete i kronične bolesti.


Također danas postoje brojni javnozdravstveni programi poput programa protiv pušenja, tuberkuloze ili pretilosti. Kako bi se identificirale zdravstvene potrebe potrebno je raditi u partnerstvu s pacijentima, njihovim članovima obitelji i skrbnicima, članovima zajednice i civilnog društva te s posebnim interesnim grupama. Stručnjaci se slažu da treba dati podršku pacijentima u vlastitom upravljanju zdravljem, treba dijeliti procese donošenja odluka s pacijentima te naposljetku treba dati podršku njihovim obiteljima i njegovateljima kako bi postigli što bolji ishodi liječenja bolesti.


Jačanje zdravstvene pismenosti i potpora zdravlju u zajednici trebali bi biti glavni ciljevi integrirane zdravstvene zaštite. Kako bi se postiglo bolje pružanje zdravstvene usluge treba standardizirati praksu, izraditi kvalitetne smjernice i izraditi konkretne unificirane upute o skrbi za bolesnike. Da bi sustav u cjelini funkcionirao isto tako treba uskladiti doprinose svih dijelova zdravstvenog sustava, treba urediti mehanizme odgovornosti, uskladiti poticaje za rad liječnika i promicati odgovornu uporabu lijekova u populaciji.


Da bi promjene bile što učinkovitije procesom promjene mora se upravljati strateški na različitim razinama transformacije pružanja zdravstvene zaštite postavljanjem jasnog smjera, sudjelovanjem pacijenata i upravljanjem inovacijama koje dolaze u medicinski svijet.Izvor: Tatjana Prenđa Trupec: “Integrirana zdravstvena zaštita iz perspektive EU i SZO”, kongres HDOD; Opatija, 2016.