Kako liječiti Helicobacter pylori infekciju kod alergičnih na penicilin?

 
 
Slika Glavni Urednik
Kako liječiti Helicobacter pylori infekciju kod alergičnih na penicilin?
napisao/la Glavni Urednik - Utorak, 11 Srpanj 2017, 15:59
 Učestale izjave pacijenata o prethodnim reakcijama na liječenje penicilinskim lijekovima te visoka rezistencija Helicobactera pylori na klaritromicin (>20%) u Hrvatskoj kompliciraju liječenje infekcije ovom bakterijom u ordinacijama obiteljske medicine. Hrvatski postupnik za dijagnostiku i terapiju infekcije Helicobacterom pylori (Katičić M i sur., Liječ Vjesn 2014) daje upute kako postupati kod ovakvih pacijenata i u našim uvjetima.

Prema ovom postupniku, za područja s visokom rezistencijom na klaritromicin kao što je i Hrvatska, u prvoj liniji liječenja infekcije H.Pylori kod alergičnih na penicillin preporučuju se sljedeće sheme:

inhibitor protonske pumpe + metronidazol + tetraciklin

ili

četverostruka terapija s bizmutom (inhibitor protonske pumpe + metronidazol + tetraciklin + bizmut)

U drugoj liniji liječenja preporučena je trojna terapija s levofloksacinom (inhibitor protonske pumpe + levofloksacin + metronidazol). Treći pokušaj liječenja mora biti vođen određivanjem osjetljivosti na antibiotike. Iako je u Hrvatskoj odnedavno postao dostupan preparat bizmuta na indikaciju eradikacije H.Pylori infekcije u drugoj liniji terapije, provođenje prve i druge linije liječenja kod alergičnih na penicilin ostaje komplicirano radi nedostupnosti više komponenti navedenih shema; nije dostupan tetraciklin hidroklorid, a levofloksacin nije dostupan na indikaciju eradikacije infekcije H.Pylori. S obzirom na nedostupnost ovih lijekova te potrebu korištenja klaritromicina, preporučuje se razmotriti opravdanost endoskopskog pregleda i kulture H.Pylori već kod prve dijagnostičke obrade pacijenata alergičnih na penicillin a jednako tako i nakon svakog neuspjeha terapije.

IZVOR: Katičić M, Duvnjak M, Filipec Kanižaj T i sur. Hrvatski postupnik za dijagnostiku i terapiju infekcije Helicobacterom Pylori. Liječ Vjesn. 2014;136:1-17.