Radiološka istraživanja u trudnoći

 
 
Slika Glavni Urednik
Radiološka istraživanja u trudnoći
napisao/la Glavni Urednik - Petak, 7 Listopad 2016, 14:39
 

Rezultati u Hrvatskoj 


http://www.townepost.com/wp-content/uploads/2016/03/pregnancy.jpg


Usprkos znanstvenim spoznajama temeljenim na dugogodišnjim studijama utjecaja zračenja u dijagnostičke svrhe na trudnicu i plod o toj temi vladaju zablude kako u općoj populaciji tako i među liječnicima. Te se zablude odnose uglavnom na razmišljanje o svakoj dijagnostičkoj pretrazi koja rabi ionizirajuće zračenje kao o razlogu za ozbiljnu zabrinutost i razmatranje artificijelog pobačaja kao mogućeg rješenja.


Analizirani su podatci savjetovanja trudnica ozračenih u dijagnostičke svrhe u KB Merkur kroz razdoblje od 4 godine. U tom razdoblju savjetovalo se 26 trudnica ozračenih u dijagnostičke svrhe u KB Merkur. Rezultati su pokazali da je najveći broj trudnica, njih 36%, ozračen između 2. i 3. tjedna gestacije, između 4. i 5. tjedna 32%, do 2. tjedna 24%, a iznad 6. tjedna gestacije njih manje od 8%. Za izračun fetalnih doza korišten je Izvještaj 174 Nacionalnog vijeća za zaštitu od zračenja i mjerenja zračenja. Podaci iz izvještaja omogućuju procjenu doze izračun koje uzima u obzir izravnu i neizravnu izloženost za sve postupke. Prosječne doze bile su: do 0,01 cGy kod 46,2%, 0,01-0,15 cGy kod 19,2%, 0,2-1 cGy kod 26,9%, 1 cGy i više kod 7,7% trudnica. Niti jedna savjetovana trudnica nije imala medicinsku indikaciju za pobačaj, makar je u malom postotku slučajeva pobačaj bio osobna subjektivna odluka.


S obzirom na to da ne postoje hrvatske smjernice za savjetovanje trudnica ozračenih u dijagnostičke svrhe preporuka je koristiti smjernice ICRP vezane za medicinske indikacije pobačaja kod određenih doza zračenja.


Izvor: Acta Clinica Croatica