NACRT ODLUKE O OSNOVAMA ZA SKLAPANJE UGOVORA O PROVOĐENJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

 
 
Slika Glavni Urednik
NACRT ODLUKE O OSNOVAMA ZA SKLAPANJE UGOVORA O PROVOĐENJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA
napisao/la Glavni Urednik - Utorak, 28 Veljača 2017, 16:57
 
Na stranicama HZZO-a objavljeno je savjetovanje na dokument Nacrt Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja s rokom za dostavu mišljenja do 24. veljače 2017. godine. 

Jedna od svakako najzanimljivijih stvari u predloženom dokumentu je ukidanje dodatne sestre u skupnoj praksi liječnika obiteljske medicine, što je ogroman korak unazad u rasterećenju liječnika obiteljske medicine od administracije i kvalitetnijoj skrbi za bolesnike. Postavlja se logično pitanje kako to da, unatoč višegodišnjim apelima svih stručnih društava obiteljske medicine ne samo za dodatnom sestrom nego i za dodatnim liječnikom u skupnoj praksi, HZZO u cilju jačanja pozicije PZZ i rasterećenja bolničkog sustava odlučuje na prijedlog da nama ta dodatna sestra predstavlja nepotreban balast i ne smatra potrebnim omogućiti nam zapošljavanje administratora. 

Isto tako suprotno nekim ranijim najavama u dokumentu nema ni riječi o smanjenju standardnog tima i maksimalne veličine tima obiteljske medicine, pedijatrije i ginekologije, unatoč činjenici da je svakodnevni rad s toliko velikim brojem osiguranika nemoguće provesti u okvirima onog što se ugovorom od liječnika očekuje. Jednako tako je zanimljiv i prijedlog vezan uz dežurstva liječnika obiteljske medicine, kao jedan od pokazatelja dostupnosti i kvalitete zdravstvene zaštite. U dokumentu nije jasno definirano tko treba osigurati minimalne tehničke uvijete za obavljanje liječničke djelatnosti na punktovima dežurstva, niti je predviđeno financiranje laboratorijske dijagnostike u sklopu dežurstva, što su dva temeljna preduvjeta struke za kvalitetan rad u dežurstvu. 

Ono što je svakako velika novost u dokumentu je smanjenje cijene posebnog pregleda u dežurstvu odnosno cijene DTP postupka OM 197 sa 55,00 kuna na 32,76 kuna te nije jasno na koji način bi ovo bila poticajna mjera za uključivanje svih liječnika obiteljske medicine za rad u dežurstvu. 

Nacrt isto tako predviđa i mogućnost kontrole bolovanja od strane HZZO-a kod liječnika obiteljske medicine i u slučaju da njihova ordinacija ne prekoračuje stopu bolovanja koju predlaže HZZO, odnosno nasumične kontrole ordinacija bez obzira na kvalitetu vođenja bolovanja. Mi smo kao struka uvijek HZZO predlagali dijalog, odnosno mogućnost konzultacije sa stručnom službom HZZO-a u slučaju postojanja nedoumica oko vođenja bolovanja umjesto krajnje neprimjerenih kontrola i kažnjavanja liječnika obiteljske medicine. Vezano uz problematiku bolovanja i dalje se u ukupnu stopu bolovanja računaju i bolovanja otvorena po preporuci pedijatra i  bolovanja koja su nakon ocjene liječnika u djelatnosti opće/obiteljske medicine  produljena od strane ovlaštenih djelatnika HZZO-a, što nije u skladu s preporukama struke. 

Ponovo se pokušava uvesti praksa broja uputnica kao indikatora kvalitete rada liječnika obiteljske medicine što je apsolutno neprihvatljivo, jer sami broj tiskanica ni na koji način ne može biti pokazatelj kvalitete nečijeg rada ili kvalitete zbrinjavanja bolesnika. Pogotovo u svjetlu činjenice da veliki broj upućivanja indiciraju naše bolničke kolege zbog obrade bolesnika te nije profesionalno, etički niti kolegijalno uskratiti takvu obradu bolesniku na zahtjev kolege samo zato jer smo eto „prekoračili broj uputnica“ za ovaj mjesec.

Ono što možda najviše zanima kolege su svakako promjene u broju i načinu obračunavanja DTP postupaka. U člancima 62. i 63. Nacrta Odluke o osnovama predloženo je brisanje DTP-a postupaka pod šiframa

  • OM015 – Izdavanje Prijedloga  za fizikalnu terapiju u kući bolesnika, 
  • OM054 – Izračun ukupnog kardiovaskularnog rizika, 
  • OM099 – Revizija terapije svih pacijenata starijih od 65 godina koji koriste 3 i više lijekova na recept,   
  • OM158 – Potpora u rješavanju zdravstvenih potreba ovisnika, 
  • OM188 – Prvi pregled bolesnika koji je novi u skrbi i 
  • OM190 – Pregled radi 3 i više razloga. 

Kako se radi o postupcima koji su usko specifični za našu struku i dio su svakodnevnog rada u našim ordinacijama nije jasno zašto bi se baš ovi DTP postupci brisali iz dokumenta i na koji način će to doprinijeti kvalitetnijem radu liječnika i boljoj skrbi za bolesnike. 

Dokumentom se isto tako predviđa dodatno administrativno kompliciranje upisivanja obavljenih DTP postupaka kao i promjena vrijednosti koeficijenta za sve preventivne postupke čime bi se svim preventivnim DTP postupcima u obiteljskoj medicini smanjila cijena. Smatramo da nema potrebe za povećavanjem ionako kompleksne administracije u obiteljskoj medicini, kao ni za smanjenjem sredstava za prevenciju jer je prevencija temelj održivog zdravstvenog sustava.

Ono što je odjeknulo kao bomba u javnosti na sreću nema nikakvu podlogu u predloženom Nacrtu, odnosno dokumentom nije predviđeno da se djeca starija od 4 godine moraju upisati kod liječnika obiteljske medicine ukoliko se do tada za njih skrbio primarni pedijatar.


Predsjednik

Hrvatskog društva obiteljskih doktora – Hrvatskog liječničkog zbora

Dragan Soldo, dr. med.  

 
Slika Alen  Piralić
Re: NACRT ODLUKE O OSNOVAMA ZA SKLAPANJE UGOVORA O PROVOĐENJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA
napisao/la Alen Piralić - Subota, 4 Ožujak 2017, 14:35
 
Znači li to da je ''pojeo vuk magare'' ili nam preostaje neki manevarski prostor?

I hoće li uskoro na tu temu biti organiziran zasebni sastanak, prvenstveno liječnika koji rade u obiteljskoj medicini, bez obzira na njihovo članstvo u nekom stručnom društvu, u bilo čijoj režiji - HLK, HLS, HDOD, KoHOM?


Alen Piralić, dr.med. u DZ Zagreb - Centar