Periferna vaskularna bolest - kontrola i liječenje

 
 
Slika Glavni Urednik
Periferna vaskularna bolest - kontrola i liječenje
napisao/la Glavni Urednik - Ponedjeljak, 10 Travanj 2017, 10:14
 

Liječenje periferne vaskularne bolesti (PVD) ovisi o težini bolesti. Intermitentne klaudikacije (IC), klasičan znak PVD-a, povezane su s povećanim rizikom od obolijevanja i smrtnosti od kardiovaskularnih bolesti, kao što su infarkt miokarda i moždani udar.

Osnovno liječenje stoga treba biti proaktivno i usmjereno na smanjenje rizika od kardiovaskularnih komplikacija te poboljšanje funkcije kardiovaskularnog sustava. 

Endovaskularni i kirurški zahvati obično su rezervirani za pacijente koji imaju oslabljeni statusa s lošom kvalitetom života.

Promjene životnih navika koje treba zahtjevati od pacijenta i mjere koje treba uvesti, koje će uvelike smanjiti rizik od kardiovaskularnih komplikacija, uključuju:

  • prestanak pušenja
  • smanjenje težine
  • kontrola krvnog tlaka
  • regulacija glikemije
  • nadzirana tjelovježba
  • antitrombocitna terapija
  • snižavanje vrijednosti kolesterola u krvi


Promjene životnih navika i farmakoterapija

Pušenje je povezano sa znatno povećanim rizikom od kardiovaskularnih komplikacija i zato je jedan od najvažnijih faktora na koje treba utjecati. 

Smjernice preporučuju da se krvni tlak u bolesnika s dijabetesom, povezan s hipertenzijom, treba održavati oko 135/85 mmHg.

Pacijenti s dijabetesom tipa 2 imaju tri do četiri puta veći rizik od PVD-a i klaudikacija. Oni također imaju tendenciju razviti simptome u mlađoj dobi, s povećanjem rizika od komplikacija. Prema tome, kontrola glikemije mora biti vrlo precizna.

Ispitivanja su pokazala da dobro titrirana antitromotska terapija značajno smanjuje incidenciju kardiovaskularnih komplikacija u bolesnika s perifernom vaskularnom bolesti.

Tjelovježba je pokazala sjajne rezultate u produljivanju vremena koje pacijent s IC-om može pješačiti. Iako vježba dokazano ima značajne prednosti, zahtijeva znatnu količinu motivacije i može biti teška za neke pacijente s komorbiditetima.


Radiološki i kirurški zahvati

Posljednjih godina se endovaskularne metode za liječenje periferne vaskularne bolesti razvijaju vrlo brzo. Kirurški zahvati su indicirani kada se kod pacijenta javljaju debilitirajuće klaudikacije nakon prijeđenih kratkih udaljenosti koje negativno utječu na pacijentov način života, odnosno kod rizika od ishemije nogu.

Premosnica se obično radi sa protetskim materijalima kao što Dacron ili PTFE (politetrafluoroetilen). Vena safena se koristi kao premosnica kada se okluzija dogodi u femoropoplitealnom segmentu, dok se vene ruku mogu upotrijebiti, posebno ako se okluzija nalazi ispod razine koljena.


Prognoza

Prognoza je promjenjiva ovisno o uzroku i težini bolesti. Dokazi pokazuju da većina bolesnika s IC, koji su na konzervativnoj terapiji, ima relativno povoljne izglede više od 5 godina, sa samo 25% bolesnika koji razviju ozbiljne simptome. Od 25% pacijenata čiji simptomi su ozbiljni i značajno se pogoršavaju, 20% će zahtijevati neki oblik intervencije, a 8% zahtijevat će amputaciju.


Izvor: GPonline