Mogućnosti i ograničenja u liječenju akni u obiteljskoj medicini

 
 
Slika Glavni Urednik
Mogućnosti i ograničenja u liječenju akni u obiteljskoj medicini
napisao/la Glavni Urednik - Četvrtak, 9 Studeni 2017, 16:27
 


Akne su jedna od najčešćih multifaktorskih dermatoza karakterizirana abnormalnom sebacealnom produkcijom, folikularnom deskvamacijom, bakterijskom proliferacijom i upalom. Prevalencija akni je dosta varijabilna i ovisi o dobnoj skupini, te iznosi od 50% do čak 95% u adolescenata. Iako se ne radi o životno ugrožavajućoj dijagnozi i rijetko kad ima sistemske manifestacije, predstavlja velik izazov  u liječenju prije svega radi manjka svjesnosti da se zapravo radi o kroničnoj upalnoj bolesti kao i činjenice da skupinu bolesnika koju pogađa karakterizira i psihološka vulnerabilnost.

Liječnici obiteljske medicine su vrlo često u dvojbi kako postupiti s bolesnikom koji ima akne, da li bolesnika uputiti na specijalističku konzultaciju ili samostalno započeti liječenje. U praksi često dolazi do ekstrema, od toga da se svakog bolesnika upućuje specijalisti dermatologu do toga da se ne upućuje bolesnika kada je to neophodno. 


VRSTE AKNI
(preuzeto iz: Oremović L, Kotrulja L. Psihološki aspekt akne vulgaris. Medix. 2003;51;119-120.)


LIJEČENJE KOMEDONSKIH AKNI


Smjernice preporučuju topičku primjenu svih preparata, a to su u prvom redu benzoil peroksid (BP), retinoid (prednost adapalenu), ili kombinacija BP i adapalena ili dodatak lokalnog antibiotika klindamicina adapalenu ili benzoil peroksidu. Važno je naglasiti da se u liječenju komedogenih akni nikako ne preporuča lokalni klindamicin kao monoterapija, jer se očekuje brzi razvoj antibiotske rezistencije. Također, ne preporuča se nikakva sistemska terapija.

Sve navedene skupine preparata se nalaze dostupne i na hrvatskom tržištu.


LIJEČENJE PAPULOPUSTULOZNIH AKNI


Za liječenje ovih vrsta akni koristimo se kombiniranjem lokalne ili kombiniranjem lokalne i sistemske terapije. 


Izbor moguće terapije je:

Kombinacija lokalne terapije: BP + adapalen, BP + klindamicin, ili BP + adapalan + klindamicin 


Sistemski antibiotik + lokalna terapija 

                               ili

Oralni kontraceptiv + lokalna terapija

                               ili

Izotretinoin + lokalna terapija


Sistemski antibiotik + oralni kontraceptiv + lokalna terapija.


Od sistemskih antibiotika za liječenje akni registrirani su doksiciklin i azitromicin a od oralnih kontraceptiva najvišu razinu dokaza ima etinilestradiol + ciproteron acetat.

Doksiciklin je preporučeno uzimati u dozi od 50mg dnevno kroz 6-12 tjedana a azitromicin u ukupnoj dozi od 6 g tijekom 10 tjedana na način da se u prvom tjednu uzima tri dana zaredom jedna tableta od 500mg dnevno, a onda od 2.-10.tjedna samo jedan dan u tjednu tableta od 500mg.


Opće preporuke liječenja papulopustuloznih akni su da se nikada ne koristi monoterapija, i da se uz sistemsku terapiju uvijek preporuča i lokalna. Od mogućih kombinacija treba izbjegavati kombinaciju sistemske terapije retinoida i sistemske terapije antibiotika dok je moguća ona sistemskog antibiotika i lokalne antibiotske terapije. 


Najveće dvojbe postoje kada upotrijebiti sistemski retinoid – izotretinoin. Neke smjernice (Europskog dermatološkog foruma) izotretinoin preporučuju i kod teškog oblika papulopustuloznih akni dok ostale čuvaju izotretinoin samo za najteži oblik nodulatnih akni. Glavni razlog je teratogenost i brojne nuspojave poput povišenja transaminaza, suhoće kože i sluznica i mialgije. Zaključno, izotretinoin treba koristiti kod: 1.Pacijenata s teškim oblikom nodularnih akni koje ne reagiraju na lokalnu i sistemsku antibiotsku terapiju (grade 1A) i

2.Pacijenata s manje teškim, ali rezistentnim na dosadašnju terapiju, oblikom akni koje ostavljaju ožiljke i utječu na psihološki status oboljelog (grade 2A).


LIJEČENJE NODULRNIH AKNI

Izotretinoin je prvi izbor, u dozi od 0.5mg/kg kroz 6 mjeseci. Uz opći savjet korištenja kontracepcije mjesec dana prije terapije, za vrijeme trajanja terapije i mjesec dana nakon.


DOSTUPNI PREPARATI ZA LIJEČENJE AKNI U HRVATSKOJ

Trenutna dostupnost preparata za liječenje akni prema ATK (Anatomsko Terapijsko Kemijska)  klasifikaciji je devet preparata. Sedam od tih devet preparata su lokalni pripravci uz izotretinoin i ciproteron acetat + etinilestradiol kao sistemske lijekove . 

Na dopunskoj listi HZZO-a je šest preparata dok je magistralni pripravak klindamicina (u kombinaciji s alkoholom i propilenglikolom)  te ciproteron acetat + etinilestradiol na osnovnoj listi. 

Preparati na dopunskoj listi su izotretinoin, benzil peroksid, adapalen (krema i gel) i jedna fiksna kombinacija – klindamicin + benzil peroksid. Druga fiksna kombinacija – adapalen i benzil peroksid je odobrena od HALMED-a i dostupna je u ljekarnama uz privatni recept liječnika. Otopina čistog klindamicina je u slobodnoj prodaji u ljekarnama.

Od svih nabrojanih izotretinoin i  ciproteron acetat + etinilestradiol imaju oznaku RS  i mogu se prepisati samo uz preporuku specijalista dermatologa.


Liječenje akni se mora započeti čim prije, jer se jedino tako smanjuje mogućnost nastanka ožiljaka kod bolesnika i tu je ključna uloga obiteljskog liječnika. Jednako tako je bitno što ranije prepoznati bolesnike s teškim oblikom akni koji su kandidati za sistemsku terapiju  jer su to bolesnici koje liječnik obiteljske medicine obvezatno treba uputiti specijalisti dermatologu.


IZVOR: Zbornik 17.kongresa HDOD-a